Det ca. 100 m lange og knap 5 m brede krat- og skovdækkede voldsted Arreskov, som ligger tæt på Arreskov Søs østbred, kendes formentlig allerede fra 1210, hvor det skulle have været i dronning Dagmars hofmester, Knud Urnes, besiddelse. I 1241 var kronen ejer, og i 1268 blev borgen indtaget af kong Erik Klipping, som lod borgen nedbryde. Arreskov fungerede herefter som brydegård, men kom siden i adeligt eje.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder