Ved midten af 1800-tallet var Børkop en udflytterlandsby fra Gauerslund med kirke, mølle samt 30 gårde og huse i Gauerslund Sogn. I 1868 åbnede Den Østjyske Længdebane med station i Børkop. Det gav en naturlig forøgelse af Børkops indbyggertal, som i 1921 var 670. Ud over stationen, der blev udvidet i 1902, blev der anlagt et andelsmejeri i 1883 og en sparekasse i 1889, ligesom der var en cykelfabrik, en vognfabrik og en købmandshandel, så Børkop kom til at ligne en rigtig stationsby. Indre Missions Højskole åbnede i 1889.

I løbet af 1900-tallet skete der en udbygning af stationsbyen, så der i 1950 var 861 indbyggere; dette tal nåede i 1970 op på 1.410.

Indre Missions Højskole havde i nogle år efterskole, men i 1942 blev denne flyttet til Grejsdal. I 1943 blev højskolen til forskole for sygeplejeelever, hvilket var tilfældet indtil 1978, hvor Børkop Højskole officielt begyndte sin virksomhed, skønt der allerede i 1974 havde været det første bibelhøjskolehold. I 1960 blev alderdomshjemmet indviet i lystanlægget mellem Skærup Å og Elbækvej, og i forlængelse heraf blev et nyt kommunekontor etableret.

I perioden 1970‑2006 var Børkop administrativt centrum i den nyoprettede Børkop Kommune. I 1973 blev stationen i Børkop nedlagt og blev i stedet til et trinbræt. Den gamle stationsbygning husede postvæsenet indtil 1996.

Rådhuset blev udvidet ad flere omgange for at kunne rumme byrådssekretariat, byrådssal m.m., og senere igen var det nødvendigt at udvide med en bygning til skatteforvaltning og teknisk forvaltning. Da plejehjemmet blev nedlagt i 1990, overtog kommunen også en del af disse lokaler.

Børkop oplevede en kraftig befolkningsvækst fra de sidste årtier af 1900-tallet. I år 2000 var der 3.051 indbyggere, hvilket var mere end en fordobling siden 1970; dette tal var i 2006 vokset til 3.562. Befolkningsvæksten i Børkop var den største i Vejle Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Børkop

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie