Jelling Station ligger centralt i Jelling på Jernbanevej. Både nord og syd for stationen ligger flere institutioner, og nord for stationen findes bl.a. uddannelsesområdet UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Jelling Friskole, mens Bredagerskolen, Skovagerskolen, fritidscenteret Runerne og Asylcenter Jelling ligger syd for stationen.
.

Jelling var endnu en lille landsby med middelalderkirke i midten af 1800-tallet. I 1841 blev Jelling Seminarium oprettet. Men i anden halvdel af 1800-tallet kom der både en sparekasse, et andelsmejeri og en håndværkerforening; sidstnævnte blev stiftet i 1883.

I 1894 blev Jelling stationsby på Vejle-Give-banen. Jernbanen fik væsentlig betydning for Jellings udvikling, og det samme fik seminariets vækst. I 1921 var der 839 indbyggere i byen. Indirekte havde seminariet også betydning for byens fysiske udseende, idet den mangeårige forstander Hemming Skat Rørdam satte sig i spidsen for en frilæggelse af de to vikingetidshøje i midten af byen. Der var bygget tæt langs højene, men nu begyndte man at nedrive husene på østsiden af Gorms Høj. I 1935 blev det sidste af disse huse fjernet, og i årene derefter fortsatte processen med yderligere nedrivninger for at frilægge højene.

I 1950 boede der 1.003 personer i Jelling, og dette tal var i 1970 vokset til 1.540. I 1960’erne opstod parcelhuskvarterer mod især vest og sydvest. I 1966 blev der bygget et friluftsbad, og i 1969 åbnede fritidscenteret Gormshallen. Seminariet voksede; indtil 1958 var det kun for mænd, herefter fik kvinder lov at komme på seminarium, hvilket fordoblede elevtallet. Det nødvendiggjorde opførelse af nye seminariebygninger, indviet i 1967, for at få plads til alle seminaristerne. I 1982 blev socialpædagogisk afdeling føjet til seminariet, og i 2002 blev det til center for videregående uddannelse (CVU).

Udbygning mod syd og opførelsen af nye beboelser fortsatte fra slutningen af 1900-tallet og ind i 00’erne. Indbyggertallet steg til 2.614 i år 2000 og lå i 2006 på 2.932. Frilægningen af bymidten med vikingehøjene og kirken fortsatte; oplevelsescenteret Kongernes Jelling åbnede i år 2000.

I perioden 1970‑2006 var byen administrativt centrum for Jelling Kommune. Der blev bygget en ny kommunal administrationsbygning i 1977 og etableret asylcenter fra 1993. Første udgave af Jelling Musikfestival fandt sted i 1989.

Videre læsning

Læs mere om Jelling

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie