Indtil åbningen af jernbanen Vejle-Give i 1894 var Give en lille landsby med få gårde og huse, en kro samt en kirke fra middelalderen. Byen var dog kendt for store markeder, og den var tingsted og valgsted for rigsdagsvalg. Med jernbanen, der i 1914 blev overtaget af staten og forlænget til Herning, og amtssygehuset, der var anlagt i 1894 og blev udvidet i 1920, kom der gang i Gives udvikling, og i 1921 var indbyggertallet 1.184.

Der skete også en bebyggelsesmæssig udvikling. Metodistkirken, Emmauskirken, stammer også fra 1894, en folkehøjskole blev opført i 1896, byens andelsmejeri kom til i 1898 og et missionshus i 1899. En skole blev opført i 1901, men var allerede for lille i 1912, så man måtte bygge til, hvilket skete igen i 1919.

I ting- og arresthuset fra 1919 blev der oprettet kommunekontor og bibliotek. Desuden havde byen fra 1920’erne både hotel, højskolehjem, afholdshjem, teknisk skole mv.

Byens store arbejdsplads var amtssygehuset, hvor der i midten af 1920’erne var almindelig sygeafdeling med ca. 35 senge, epidemiafdeling med ti senge, sindssygeafdeling med fire celler og tuberkulosehospital med 19 senge. I 1954 blev der åbnet et helt nyt amtssygehus, og kapaciteten var i 1960 udvidet til 80 sengepladser. I 1968 skete der en yderligere udvidelse til i alt 125 senge. De gamle sygehusbygninger blev herefter anvendt til alderdomshjem.

I 1950 var Give vokset til 1.657 indbyggere, hvoraf langt de fleste levede af håndværk, industri og handel. Der var opstået en lang række virksomheder, så der ud over andelsmejeriet nu var et svineslagteri (grundlagt 1929) og et fjerkræslagteri, en dørfabrik, en cementvarefabrik, en kød- og benmelsfabrik, et teglværk, en maskinfabrik og et mølleri.

I anden halvdel af 1900-tallet var Give en god handelsby og tillige en industriby, hvor man bl.a. kan nævne Give Elementfabrik, som blev etableret i 1964, og som producerede beton- og letbetonelementer til industri og landbrug. På Kornvej lå Herluf Design fra 1966, der producerede overtøj til kvinder. Der skete efter 1970 en udbygning af byen, der især bredte sig mod sydvest. Befolkningstallet steg fra 2.366 i 1970 til 4.121 i år 2000; i 2006 var tallet 4.266.

På det kulturelle område skete fra slutningen af 1900-tallet en betydelig udvikling. I 1991 fik Give et statsanerkendt museum, Give-Egnens Museum, og i 2006 blev Give en såkaldt skulpturby med friluftsudstilling af et større antal skulpturer. Ligeledes begyndte man i 2004 at arrangere friluftskoncerter ved festivalen Give Open Air.

Fra Kommunalreformen i 1970 til Strukturreformen i 2007 var Give administrativt center for Give Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Give

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie