3. klasse på Egtved Skole er her samlet til fotografering; piger og drenge sidder i hver sin side af klasselokalet. I baggrunden står lærerne ved siden af kakkelovnen. Egtved fik en ny skole i 1958. Foto fra 1948‑49.
.

I landsbyen Egtved lå der ud over en lang række huse og en kirke fra middelalderen en kro, som i 1857 fik kongeligt privilegium her ved korsvejen midt mellem Kolding og Vejle. Kroen havde sin storhedstid i slutningen af 1800-tallet, idet der både var gæstgiveri, bageri, købmandshandel og posthus, og sognerådet holdt sine møder her.

Byen fik missionshus i 1890, men også grundtvigianerne spillede en stor rolle, idet præsterne hørte til denne retning. I Egtved Højskolehjem, som Håndværker- og Borgerforeningen opførte i 1905, blev der holdt både oplysende og åndelige foredrag.

Andelsbevægelsen kom også til Egtved, idet andelsmejeriet blev etableret i 1888 og udvidet to gange i 1900-tallet. Egtved Spare- og Laanekasse blev oprettet i 1885, og brugsforeningen begyndte sin virksomhed i 1893.

Byen blev i 1898 endestation for den private jernbane til Kolding; den blev dog nedlagt allerede i 1930. Egtved fik en ny skole i 1916. Indbyggertallet lå i 1921 på 629.

Egtved blev ud over kroen også beriget med et afholdshotel i 1898, samme år som Kolding-Egtved-banen åbnede. Efter jernbanens nedlæggelse i 1930 svandt søgningen til hotellet ind. I 1968 blev det til Egtved Hotel med spiritusbevilling. I første halvdel af 1900-tallet var byen også blevet forsynet med alderdomshjem samt filialer af Vejle Bank og Kolding Bank. En biograf åbnede i 1955. I begyndelsen af 1960’erne lå der en kobindselfabrik, en strømpefabrik med hele 40 arbejdere samt en betonvarefabrik i byen. Befolkningstallet voksede fra 964 i 1950 til 1.311 i 1970. Det blev derfor nødvendigt at udvide skolen i løbet af 1950’erne.

I perioden 1970‑2006 var Egtved administrativt centrum i Egtved Kommune. Et nyt og større rådhus blev indviet i 1973, og i løbet af 1980’erne blev det udvidet to gange. En ny biblioteksbygning blev opført på gaden Aftensang i 1979. Gaden blev efterhånden det nye handelsområde, hvortil butikker blev flyttet fra Dalgade, Vestergade og Søndergade. I den tidligere Egtved Strømpefabrik etableredes butikscenter. Befolkningstallet steg fra 2.014 i år 2000 til 2.135 i 2006.

Videre læsning

Læs mere om Egtved

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie