Befolkningsudviklingen i Børkop 1921‑2019.
.
Det centrale Børkop, 2020. Søndergade er byens hovedgade, der er en del af landevejen mellem Børkop og Brejning. Handelslivet er koncentreret på bytorvet Ny Boder, med specialbutikker og supermarkeder. Nær Ågade ligger Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole, og øst herfor det tidligere rådhus, der er ombygget til lejligheder, og biblioteket. Nordøst i kortudsnittet ses begyndelsen af Industrivej, den centrale vej gennem byens industriområde. Børkop Vandmølle ligger ved Møllegade umiddelbart sydøst for kortudsnittet.
.
Befolkning og areal i Vejle Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.

Kommunens næststørste by, Børkop, har en befolkning på 5.706 og et areal på 3,6 km2. Byen ligger hovedsagelig i 25‑50 m’s højde i et jævnt bølget morænelandskab, der i sidste istid blev gennemskåret af dalsystemer. Skærup Å løber parallelt med jernbanen gennem byen og udmunder i Rands Fjord. Med sin centrale beliggenhed i Trekantområdet har byen gode trafikforbindelser og pendlingsmuligheder til Vejle, Fredericia og Kolding. Motortrafikvej 28 afgrænser Børkop mod øst, og E45 passerer ca. 5 km vest for byen. Børkop har station på jernbanen mellem Fredericia og Herning.

Børkops bytorv, Ny Boder med dagligvare- og specialbutikker, ligger ved den gamle hovedgade, Søndergade, der fører mod Brejning og tager et dyk pga. højdeforskellen, hvor den passerer under jernbanen og over åen. Det gamle forretningsområde i Amaliegade, Vestergade og Søndergade har stadig enkelte butikker. Øst for banen ligger Børkop Højskole, der er Indre Missions Bibelskole. På Ågade er det tidligere rådhus omdannet til ejerlejligheder, og på gaden ligger også biblioteket, værksteder og en tilbygget sal. Byens vigtigste turistmål er Børkop Vandmølle ved Møllegade.

I 1950’erne udviklede byen sig nordøst for banen med et villakvarter, som afgrænses af Motortrafikvej 28, ligesom Børkops industrikvarter syd herfor. En byfortætning er i gang ved omdannelse af ældre boliger og butikker til nye lejligheder i Søndergade og de tilstødende gader, mens de nyeste parcelhuskvarterer anlægges syd for byen, fx ved Mandelhaven og Valnøddehaven. Der bygges både ejer- og lejeboliger som parcelhuse eller rækkehuse. Byens største rekreative område ligger langs Skærup Å.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Børkop er fra *1329, hvor formen Byrktorph optræder. I senere belæg findes former som Byrkthorp (1350‑1400), Bigkop (1500) og Børckop (1576). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *birki, som betyder »birkebevoksning«, og det gammeldanske substantiv torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Navnet sigter således til en udflytterbebyggelse i eller ved en birkebevoksning. Efterledsudviklingen fra -torp til -op er unik og kendes ikke fra andre torp-navne i Danmark.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer