Børsmose Kirkegård ligger ensomt i en klitplantagelysning i det store hedelandskab øst for Langsø. Landskabet har siden 1967 været militært øvelsesterræn. Kirkegården er fra 2015 blevet omdannet efter en plan, hvor de nuværende gravsteder bevares i resten af fredningstiden, mens nye naturgravpladser tilplantes med lyng og marehalm, så det omgivende klithedelandskab trækkes ind på kirkegården.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde