Sankt Jacobi Kirke og det gamle rådhus omkring Torvet i Varde set fra Den Gamle Kirkegaard. Kirken er opført af granitkvadre i 1100-tallet, mens tårnet blev tilføjet i senmiddelalderen. 1809‑12 blev den omdannet til en korskirke med sten fra byens anden kirke, Sankt Nicolai Kirke, der var blevet nedbrudt i 1809.
.

Varde har tre kirkegårde. Den Gamle Kirkegaard med mur og indgangsport mod kirkepladsen ved Sankt Jacobi er byens ældste; den sidste kistebegravelse fandt sted i 1922. Midt i en lysning af store gamle træer anlagdes i 1982 en stor cirkulær bøgehæk med urnegrave, og i 1995 anlagdes endnu en urnegravgård.

Kapelkirkegården med kapel af L.A. Winstrup ved Arnbjerganlægget på 34 ha er fra 1879, udvidet i 1937. Kirkegården afgrænses af store bøgetræer og er opdelt af akser, bl.a. hovedalléen af ask. Østerlund Kirkegård blev udformet 1952-60 af landskabsarkitekt Sv. Aa. Christiansen. Kirkegården har et parklignende udtryk med 11 gravgårde placeret på en stor grønning mellem grupper af træer. Både Kapelkirkegården og Østerlund Kirkegård udvikles efter planer fra 2016 af Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter.

De fleste af kommunens ca. 30 landsbykirkegårde er omgivelsesfredede. Midt på Oksby gamle kirkegård er det markeret i grus, hvor kirken lå indtil 1891. På den ret store kirkegård findes endnu en del gravsten, og her hviler 26 mænd fra Blåvand, der omkom under en redningsaktion i 1843.

Børsmose Kirkegård ligger ensomt i en klitplantagelysning i det store hedelandskab øst for Langsø. Syd for Janderup ligger Janderup Kirkegård, hvorfra der er udsigt mod Varde Å og engene. Kirke og kirkegård ses særlig smukt i landskabet, idet de ligger frit i det næsten flade englandskab tæt ved nordsiden af Varde Å. Den tyske gravlund i Oksbøl fra 1945 (ændret i 1968) er anlagt af Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Folkeforbundet for Tysk Soldatergravsforsorg).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde