Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503449
Sted- og lokalitetsnummer
060101-239
Anlæg
Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBautasten
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiRøse, ”Enghavegård D” En røse 8 meter i diameter og 40 cm høj set fra vest, 50 cm set fra nord. Der er en lav sænkning i toppen som sandsynligvis stammer fra et gammelt plyndringshul. Ligger i have indenfor et område markeret med fire fortidsmindesten i granit.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links