Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra ØNØ
.
Oversigt. set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503451
Sted- og lokalitetsnummer
060101-241
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Omtinglysning af gravpladsens (fr.nr. 5034:1) enkeltanlæg (fr.nr. 5034:46-51) igang 1992.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBautasten
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiRøse, ”Enghavegård E” En røse 6 meter i diameter og højde på 35-40 cm. Røsen ligger på strandeng ca. 60 meter fra kysten og er tilsyneladende uforstyrret.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links