Bautasten tinglyst bag huset
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533557
Sted- og lokalitetsnummer
060205-124
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5335-57, 58. Matr.: 2 bautasten i skel til matr.nr. 11a af Aaker, Aaker sogn. Bautasten, væltet, 1,8 m lang og 0,9 m bred. Liggende i hjørne af græsløkke.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt syd og sydostlig fra Kastelshøien [sb.nr. 123] har der staaet en Del meget høie Bautastene [sb.nr. 124A-E], som dog paa 2 nær ere forsvundne. Disse to [formentlig sb.nr. 124D-E] ere omfaldne, men ville atter blive opreiste. Bevoksning: 1985: Mos og Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 væltede Bavtasten [sb.nr. 124D-E]:... e. 2.25 m lang, nær foregaaende [sb.nr. 124D].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDe to bautasten 5335-57 og 58 er ikke lokaliseret. Det kan ikke ganske udelukkes, at årsagen hertil kan være fredningstekstens ualmindelig upræcise angivelser. Stenene eftersøgtes i en trekantet klippeløkke umiddelbart Ø for matr. nr. 79 c, især i løkkens sydlige spids, hvor afsætningen på mb. gjorde deres position mest sandsynlig. Overalt i løkkens udkant ligger store sten, nogle steder i hele bunker, andre steder mere fåtalligt. Det var ikke muligt ud af disse at udskille de to fredede, liggende bautasten. Årsagen til disse mange sten er sandsynligvis, at der for skønsmæssigt 15-20 år siden over næsten hele løkken er sket maskinel afskrælning af næsten al overjord, således at klippefladen står blottet og delvis gentilgroet, men med tydelige spor efter gravemaskine-skovle. Naboen på matr.79 c bekræftede, at jordafgravning havde fundet sted, udført af en tidligere, nu død ejer af "Dammegård" for 10-15 år siden. Det forekommer på denne baggrund ikke urimeligt at aflyse fredningen. ................................ *** Sagsbehandlerkommentarer *** Nr 57-58 findes ikke på sted som angives på mb. Derimod ses 2 stene i hver i hver sit stengærde (nr. 58 i V, 57 i Ø) Målet bl.a. rettet. MB. 28-5-1986 ...................................... Foto: nr.57 = film 7 (1986) Optagelse 36 på NØ nr.58 = film 7 (1986) Optagelse 37 på NV nr.57 ?= 1,9 x 0,8, H. 0,4 (liggende) nr.58 ?= 2,2 x 0,7, H. 0,4 (liggende) det mod jorddækket. ................................... November 1988, MLB: 5335-57: Sten omvæltet. Nuværende længde 1,9 m, bredde 0,8 m og højde 0,4 m. Stenen ligger i et stengærde ca. 15 m for nr. 58. Afsætningen på m.b. er rettet 10-1-1989. 5335-58: Sten, omvæltet. Nuværende længde ca. 2,2 m, højde 0,4 m og bredde o,6 m. Stenen ligger i et stengærde og er delvist jorddækket. Afsætningen på m.b. er rettet 10-1-1989 Bevoksning: 1985: Mos og Græs
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links