Bautasten set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53353
Sted- og lokalitetsnummer
060205-124
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

(Sb. 124a: Bautasten, 2,1 m lang; liggende i V-side af havegærde.) Sb. 124b: Bautasten, 1,65 m lang; liggende i gærdets S-side, 3-4 m fra gærdets SV-hjørne.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt syd og sydostlig fra Kastelshøien [sb.nr. 123] har der staaet en Del meget høie Bautastene [sb.nr. 124A-E], som dog paa 2 nær ere forsvundne. Disse to [formentlig sb.nr. 124D-E] ere omfaldne, men ville atter blive opreiste.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid]3[ 2 Bavtasten [sb.nr. 124A-C]: ]a. En 2.10 m lang Bavtasten liggende i Havegjærdtes Vestside.[ [[Slået i stykker J. 1126/60]]...
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1960
Anmeldelse fra privat - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBautasten slået i stykker.
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten lokaliseret i sydlige have(sten-)gærde tilhørende lærer Sten Nielsen. 1,3 x 0,9 x 0,4 m. Stenen står i det lave stengærde og udgør dettes vestlige afslutning ind mod en garage bygget af sortmalede rafter (jfr.foto). Fra dennes nv-hjørne er opført et plankeværk, der forbinder garage og stuehus. Det bør undersøges om journ.nr. F53-148 indeholder en dispensation til disse anlæg. I modsat fald bør en lovliggørende dispensation meddeles. Bautastenen er af nuværende ejer rejst op til stående stilling. Omend dette er kritisabelt, bør der ikke foretages yderligere, idet jeg påtalte forholdet over for ejeren.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiIntet at bemærke

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links