Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53352
Sted- og lokalitetsnummer
060205-123
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stor røse øverst på Kastelbakken. 1,25-1,50 x 17 m. I N-foden ligger en væltet bautasten. Græsbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Røse kaldet Kastelshøien. Den vil i den nærmeste Fremtid blive sløifet. Der er en Kreds af nedlagte Rullestene omkring Randen. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Røse øverst paa Kastelsbakken. Tvm. 17 m, Højde 1.25 - 1.50 m. Græsbevokset i Ager. I Nordfoden en væltet Bavtasten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor høj på toppen af Kastelsbakken. 1,8 x 22 x 18 m. Har været helt træbevokset, bevoksningen udtyndet for få år siden, således at højen nu næsten dækkes af kratopvækst fra stødene. På højoverfladen ses adskillige ældre henlæggelser af halv -til helmeterstore marksten. Overfladen iøvrigt noget ujævn og måske forgravet, dog uden krater. Bør af hensyn til den landskabelige virkning om muligt plejes. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links