Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523442B
Sted- og lokalitetsnummer
060305-147
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten. Stenen er ca. 1,2 m høj. Tværmål ved jordover- fladen ca. 0,40 x 0,60 m. Stenen hælder mod vest. Stenene (5234-42a, 42b, sb. 146, 147) står med en indbyrdes afstand af ca. 50 m i afd. 143, Koldekilde skovpart, Almin- dingen. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBautasten. Stenen er ca. 1,2 m høj. Tværmål ved jordoverfladen ca. 0,40 x 0,60 m. Stenen hælder mod vest.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten. Rejst granitsten med firkantet tværsnit. Hælder ca. 75 grader mod vest (lodret=90 grader) En meter mod vest ligger delvis græsdækket sten, som evt. er en væltet bauta. Ca. 20 meter mod nord - på linien op til 42a- ligger endnu en mulig, væltet bautasten. Ligger ca. 25 meter fra cykelvej og ca. 300 meter fra større rasteplads ved landevejen. ** Seværdighedsforklaring ** Er synlig fra bautastenen 42a. Har åbenbart sammen med 42a indgået i en gruppe af bautasten, hvoraf de øvrige ligger væltede på skovbunden. Bevoksning: 1985: Græs
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links