Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523442A
Sted- og lokalitetsnummer
060305-146
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten. Stenen er ca. 2,2 m høj. Tværmål ved jordoverfla- den ca. 60 x 1,2 m. Stenen står på en lav røse, hvis dia- meter er ca. 3 m. Stenene (5234-42a, 42b, sb. 146, 147) står med en indbyrdes afstand af ca. 50 m i afd. 143, Koldekilde skovpart, Almin- dingen. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnet og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBautasten. Stenen er ca. 2,2 m høj. Tværmål ved jordoverfladen ca. 0,60 x 1,2 m. Stenen står på en lav røse, hvis diameter er ca. 3 m.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten omgivet af stenlægning. Stenlægningen er ca. 3 m i diameter og har en randstenskæde af 30-40 m lange sten. Den nordlige del af stenlægningen er forstyrret. Bautaen er ca. 2,2 m høj og måler ca. 1,2 gange 0,6 m ved jordoverfladen. Et område på ca. 1½ m omkring bautaen er aftørvet inden for det seneste år - vist nok af skovvæsnets folk. Et antal liggende sten i nærheden er ligeledes aftørvede. Et par af dem kan evt. være væltede bautasten. Det gælder én ca. 5 m mod syd og én ca. 7 m mod sydøst. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i åbning i granskov. Er synlig fra bautastenen 42b. Tilsyneladende flere væltede bautasten i nærheden.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links