Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523340
Sted- og lokalitetsnummer
060304-1
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Affaldsgrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Omtinglyses 2017 med følgende tekst: ******************************* Fr.nr. 5233:40 Sagnsten, Høje Sten. Stenen er en 1,5 m høj bautasten. Den er tresidet ved basis med målene hhv. 1 x 1 x 0,7 m og af en mørk, finkornet granit. Sagn: ”Stenen vendte sig, når de lugtede nybagt brød”. Stenen er den sidste af flere bautasten på stedet. Stenen står i forhaven til Landemærket 27, Rønne, nær skellet ud til vejen. ************************************************************ Tinglyst 1930-07-11: Stående bautasten, 1,47 m høj og 1 m bred, 0,5-0,7 m tyk. I have.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo almindelige Bautastene, de sidste af en hel Samling. En omvæltet do, som endnu for faa Aar siden laa paa Stedet, er nu ogsaa forsvundet. Da Landinspekteur N Lund i Aarene 1820-24 undersøgte Omegnen fandtes der endnu 9 Bautastene paa Stedet, men han bemærkede, at der tidligere havde været mange flere. Paa samme Mark findes hyppigt et Slags sorte Pletter, som ligne Brandpletter, men ikke indeholde brændte Ben eller Oldsager. Stedet er omtalt hos E Vedel: "Om de bornholmske Brandpletter" (Aarbøgerne 1870) Side 6.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af urnegrave i forbindelse med fjernelse af bautasten.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStaaende Bautasten, 1,47 m h., 1 m br., 0,5-0,7 m tyk. I Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten i have. 1,5 x 1,1 NV x 0,95 m SV. Stående. Trekantet basis. Rundet top. Front mod NØ, men også glat mod NV og SV. Stenen står umiddelbart N for havegærdet. En lille have til Landemærket 27. Let synlig for forbipasserende. Havegærdet kan dog overvejes fjernet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links