Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523356
Sted- og lokalitetsnummer
060304-53
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af et trefløjet jordværk, hvis face er ca. 70 m lang, medens den nordre flanke er ca. 18 - 20 m lang og den søndre ca. 22 m lang. Skansen er delvis stensat langs indersiden. Voldenes bredde er ca. 10 - 12 m, voldkronen ligger ca. 1,80 - 2 m over det indvendige terræn. Skansen, hvorpå er opstillet en enkelt kanon, er græsklædt. Frednings- grænsen forløber i syd, vest og nord langs voldens udven- dige fod, og i øst langs en linie, der forbinder flanker- nes østligste endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBatteri. 2 x 70 x 10 m. Trefløjet jordværk, forefundet som beskrevet i fredningsskrivelsen. Batteriet ligger umiddelbart ved foden af den gamle kystskrænt. V-flanken orienteret NNØ/SSV med front mod VNV. Der er flere gamle huller i V-flanken i SV. Foran den opstillede kanon er skansen meget nedslidt. Skansen er helt græsklædt og plejes pænt. På N-flanken står et enligt gammelt æbletræ. 2-3 m V for skansens V-flanke er langs øst...... træhegn nyligt plantet helt unge birke og fyrretræer. Det vil om nogle år få skansen til at fremstå yderligere forklemt. Ved lejlighed burde der arbejdes for en større frizone V for skansen. Skansen påkræver udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Flot batteri men indeklemt af bebyggelse mod vest. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links