Beder-Malling har en befolkning på 8.597 og et areal på 4 km2. Beder og Malling hhv. 11 og 13 km syd for Aarhus var to selvstændige byer, der voksede mod hinanden, og siden 2013 er de blevet opgjort som en samlet by. Som et udtryk for sammenlægningen er sportskomplekset Egelund lagt i det 1 km brede mark- og engområde, der endnu adskiller de to bebyggelser. De ligger begge på samme jævne moræneflade, der mod syd afbrydes af en randmoræne og mod nord af Giberå, der løber i en dybt nedskåren dal.

Nærheden til Aarhus gør området attraktivt for pendlere, og der er planer om opførelse af et stort antal boliger i Malling, både i bymidten og på længere sigt i syd ved omfartsvejen Oddervej, der afgrænser Beder-Malling mod vest. En ringvej skal fra 2022 forbinde dobbeltbyen med motorvejsnettet ved Bering. Aarhus Letbane betjener både Beder og Malling.

Stednavnets betydning

Siden 2013 betragtes Beder-Malling som ét bynavn. Samme navn fungerede i perioden 1842‑1970 tillige som sognekommunenavn. Det er sammensat af bynavnene Beder og Malling.

Den ældst kendte kilde til navnet Beder er fra *1267, hvor formen Bitreth optræder. Senere skrives navnet Bedert (*1403) og Bedher (1544). Navnet er sandsynligvis sammensat med substantivet gammeldansk *bit, der betyder »bid, græsgang« som forled, men efterleddet er omstridt, hvorfor navnets fulde betydning er uvis.

Den ældst kendte kilde til navnet Malling er fra *1245, hvor formen Malend optræder. Senere skrives navnet Malingh (1465) og Malling (1599). Navnet er sandsynligvis sammensat af substantivet gammeldansk mal, som betyder »grus, småsten«, og endelsen -und, som angiver, at stedet er karakteriseret ved det, der angives i det første led. Navnet betyder således »stedet, hvor der er grus«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer