Det centrale Lystrup, 2019. Kvarteret mellem Bygaden og Letbanen har præg af en stationsby fra før 2. Verdenskrig; resten af udsnittet blev bebygget omkring 1970. Store parcelhusområder er udlagt vest for Lystrupvej og øst for Sønderskovvej, her opdelt af grønne kiler. Mellem disse veje ligger et bredt og delvis grønt bælte med Sønderskov, offentlige institutioner som fx kirken, et lille bycenter og treetagers boliger. I sydøst ses en del af det ret store erhvervskvarter.
.

Lystrup har en befolkning på 10.425 og et areal på 5,1 km2. Byen ligger 9 km nord for Aarhus og 4 km nordvest for Egå Havn ved Århus Bugt. Den er anlagt på en sydvendt moræneskråning med småskov og talrige vandfyldte huller efter dødis. Byens terræn falder fra ca. 60 m ned til en bred tunneldal, hvis flade bund i 1 m’s højde er dækket af aflejringer fra Littorinahavet. Her skabtes i 2006 den 115 ha store Egå Engsø, da man ophørte med at dræne området. Langs byens vestgrænse løber Ellebæk, der indgår i et lokalt klimasikringsprojekt. De nyeste dele af byen ligger i nordøst, og Letbanen standser ved Sønderskovvej, Lystrups hovedakse, og ved Hovmarken i sydøst. Et nyt spor fører mod sydvest til Lisbjerg, og i det åbne land mellem Lystrup og Lisbjerg opføres byen Nye. Djurslandmotorvejen fra 2010 passerer mellem byen og Egå Engsø.

Lystrup, som er vokset sammen med den tidligere landsby Elsted, er Aarhus Kommunes næststørste by. Den ligger nord for Aarhus, og Djurslandmotorvejen adskiller de to byer. På billedet ses Elsted Skole, den ene af Lystrups to folkeskoler.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Lystrup er fra ca. 1315, hvor formen Liufstorp optræder. I senere belæg findes former som Liustrup (*1444), Lystrup (1559) og Lyestrup (1661). Navnet er sammensat af mandsnavnet gammeldansk *Liūf og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«. Det sigter således oprindelig til en udflytterbebyggelse ejet af eller på anden måde kendetegnet ved en mand med navnet Liūf.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer