Arkitekturen i Beder-Malling er præget af tiden som stationsbyer. Omkring stationerne ligger stadig huse i en eller to etager. Heraf er størstedelen traditionelle enfamilieshuse fra tiden omkring år 1900 med blank mur i røde mursten, få dekorative murstensdetaljer som kraftige hovedgesimser, murstik over vinduerne, gavlkviste og sadeltag. Den tidligere landbrugsskole i Malling er et fint eksempel på en skolebygning fra begyndelsen af 1900-tallet ligeledes med murværksdekorationer.

I såvel Beder som Malling er der mange parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne: længehuse af mursten i en etage med lavt sadeltag og træbeklædte gavle. Ved opholdsstuerne er vinduespartierne store, mens værelserne har mindre, kvadratiske vinduer.

Videre læsning

Læs mere om Beder-Malling

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur