Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, tidligere Journalisthøjskolen, åbnede i 1973 i nye bygninger på Olof Palmes Allé tegnet af Kjaer & Richter. Vandrehallen fordeler funktionerne i et fællesområde og fire fløje med undervisningslokaler. Bygningen er et eksempel på eksperimenterende brutalisme og omgives af haver og gårdrum tegnet af Sven Hansen. I baggrunden ses Danmarks Radio, som er fra samme periode.
.
Luftfoto af Aarhus Universitetshospital 2019. De lavere røde bygninger med sort tag længst mod øst udgjorde det oprindelige Skejby Sygehus, hvis første etape blev indviet i 1987. I perioden 2007‑19 har C.F. Møller Architects i samarbejde med Cubo Arkitekter A/S bl.a. opført de iøjnefaldende hvide bygninger med individuelle sengestuer. På den centrale plads mellem disse skal bygningen Forum opføres.
.

I Christiansbjerg ligger to af byens prominente byggerier: Danmarks Radio og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Begge blev opført i 1970’erne, og i dag fremstår de som nogle af de bedste eksempler på tidens arkitektur. Bygningerne ligger begge to på en sydvestorienteret skråning, men arkitekterne har løst opgaven på forskellig vis.

C.F. Møller Architects stod bag Skejby Sygehus (i dag: Aarhus Universitetshospital), hvis første etape blev taget i brug 1987‑88, og som siden er blevet udbygget betragteligt.

I 1929 udarbejdede Axel Høeg-Hansen en plan for byudviklingen i den daværende Vejlby-Risskov Kommune, og han havde især fokus på vejføringerne. Området er derfor karakteriseret ved et dekorativt vejsystem med pladser, symmetriske vejlinjer og ikke mindst stjerneformede vejkryds; en stor del af de oprindelige tanker kan stadig ses i vejnettet. Området har mange ældre enfamilieshuse, som kendetegnes ved en gedigen håndværksmæssig kunnen, og hvis afsluttede og fint proportionerede huskroppe i mursten har tegl på sadeltagene.

Psykiatrisk Hospital blev tegnet af Gottlieb Bindesbøll i samarbejde med hospitalets første overlæge, Harald Selmer, og opført 1849‑51. Anlægget består af en trelænget hovedbygning med vinkelformede tværlænger, to nyere, lange tværlænger, samt to fritliggende længer i gårdrummet vest for hovedfløjen. Alle bygninger er opført i gult, blankt murværk med bælter af røde mursten, og på flere fløje ses murede sålbænks- og hovedgesimser. De velbevarede bygninger er præget af et ensartet facadeskema med regelmæssigt placerede vinduer og døre, og de afsluttes med høje gavlkamme. Store dele af anlægget blev fredet i 1979, og bygningerne står over for en større omdannelse til boliger.

Nord for Grenåvej i Risskov ligger et stort parcelhusområde, hvor især husene og miljøet på Permelillevej udgør en lille og i arkitektonisk henseende særlig enklave. De fleste af husene er tegnet af Friis & Moltke Architects i 1958 i en blanding af dansk og japansk byggetradition. De er karakteriserede ved lange mure af gule mursten, klart afgrænsede tagskiver og velproportionerede vinduespartier samt fine belægninger.

Den almene boligbebyggelse på Lisbjerg Bakke er tegnet af Vandkunsten i 2018.

Andelssamfundet i Hjortshøj ligger ca. 14 km nordøst for Aarhus.

Videre læsning

Læs mere om Nordlige Aarhus

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur