Oversigt - fra V
.
Voldgrav set fra S
.
Oversigt mod N
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030121
Sted- og lokalitetsnummer
020302-101
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1932 e.Kr.)

Original fredningstekst

Charlottenlund Batteri / Fort Søfort. 6-sidet lukket jordværk. 130 x 270 m, orienteret N-S, omgivet af en 25 til 40 m bred, vandfyldt grav. Brystværnet er mellem 6 og 33 m tykt og op til 5 m højt. Bag volden en meget stor travers op til 16 m høj, som rummer beton- støbte ammunitionsmagasiner m.m. 12 haubitzer bag brystværnet, 3 kaponierer rundt ved voldgraven, dæmning og bro med stormgitter over voldgraven fra SV indgår ligeledes i fredningen. I fredningen indgår endvidere fortets søminestation med eksisterende fundamenter, betonmole samt to pejlekikkertsøjler.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiCharlottenlund Fort er et afrundet seks-sidet, lukket jordværk med artilleri opstillet på åbne betonbriske. Det er omgivet af en våd grav. En stor travers har på toppen batteriets ildledelsesanlæg og rummer kasematter med ammunitionsmagasiner og mandskabsrum. Det beskyttede anlæg omfatter fortøen med brystværn og bagvedliggende betonstøbte skydestillinger og artillerilinier på betonbriske. Artillerilinierne opdelt af et stort og et mindre, jordbygget travers. Det store travers med betonbriske, betonstøbte kasematter med ammunitionsmagasiner og mandskabsrum – det lille med indbygget magasin. Tolv stk. haubitzer, to jernklædte betontraverser, en projektørbrønd, tre kaponierer rundt ved voldgraven, voldgraven med skråninger, en dæmning og bro med stormgitter over voldgraven fra SV, administrationbygningen på selve fortøen og de to bygninger for hhv. fortchef og vagt, som ligger udenfor fortøen, indgår ligeledes i fredningen. Øvrige eksisterende bygninger samt broen over voldgraven i øst er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links