foto mod SV
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33301
Sted- og lokalitetsnummer
020309-48
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1916 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Kongelundsfort (oprindelig Kongelunds Batteri) er anlagt 1914-16 og nedlagt som militær befæstning i 1982. Anlægget er et firesidet jordværk, som på alle sider er omgivet af en våd grav. Adgang er via en bro i nordøst. I jordværket er indbygget betonbygninger på facen og på struben, og der er en fritstående betonkasernebygning i batterigården. Langs ydersiden af den østre grav er et tracé til en projektørbane. Fortet er anvendt som kommandostation for et luftværnsbatteri, som ligger i et jordværk umiddelbart øst for fortets adgangsvej.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiKongelundsfort (oprindelig Kongelunds Batteri) er anlagt 1914-16 og nedlagt som militær befæstning i 1982. Anlægget er et firesidet jordværk, som på alle sider er omgivet af en våd grav. Adgang er via en bro i nordøst. I jordværket er indbygget betonbygninger på facen og på struben, og der er en fritstående betonkasernebygning i batterigården. Langs ydersiden af den østre grav er et tracé til en projektørbane. Fortet er anvendt som kommandostation for et luftværnsbatteri, som ligger i et jordværk umiddelbart øst for fortets adgangsvej. Fortet er velbevaret, men en del tilbygget i forbindelse med nyere funktioner. For det beskyttede anlæg, som omfatter fortet med projektørbanetracé og luftværnsbatteri, gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links