foto mod V
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
333015
Sted- og lokalitetsnummer
020309-74
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Skanse V (del af Sydamager-stillingen). Ca. 75 m langt fragment af den oprindelig 110 m lange skanse er bevaret og indgår i en op til ca. 2,2 m høj jordvold, som er øst-del i et treføjet jordværk fra nyeste tid. En bygning er nu indbygget i den sydvestlige del af skansen. Nordligste og sydligste ende af skansen er bortgravet. En foranliggende materialegrav i vest er tilfyldt og bebygget.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiEt ca. 75 m langt fragment af den oprindelig 110 m lange skanse er bevaret og indgår i dag i en op til ca. 2,2 m høj jordvold, som er øst-del i et treføjet jordværk fra nyeste tid. En bygning er nu indbygget i den sydvestlige del af skansen. Nordligste og sydligste ende af skansen er bortgravet. En foranliggende materialegrav i vest er tilfyldt og bebygget. Jordværket virker tillige noget reguleret. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links