Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
333020
Sted- og lokalitetsnummer
020309-78
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Rosenlund Reservestandplads (del af Sydamager-stillingen). Rosenlund reservestandplads udgøres af tre jordbyggede reserve-standpladser for kanoner. Standpladserne er forbundet med korte jordvolde. Bag standpladserne ligger to tilhørende materialetagningsgrave adskilt af en jordbro.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiRosenlund reservestandplads udgøres af tre jordbyggede reservestandpladser for kanoner. Standpladserne er forbundet med korte jordvolde. Bag standpladserne ligger to tilhørende materialetagningsgrave adskilt af en jordbro. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. NØ for gårdens bygninger har der muligvis ligget yderligere reservestandpladser med to materialetagningsgrave. Af sidstnævnte standplads er intet bevaret.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links