foto mod Ø
.
foto2 mod SV
.
foto mod SV
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
333010
Sted- og lokalitetsnummer
020309-69
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Skanse Q (del af Sydamager-stillingen). Et op til ca. 3 m højt jordværk, 10-12 m bredt ved fod og ca. 110 m langt. Skansen er traverseret. Bagved ligger en tilhørende materialegrav. Skansen er i NØ udbygget med et ca. 40 m langt, lavt jordværk.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkanse Q er et op til ca. 3 m højt jordværk, 10-12 m bredt ved fod og ca. 110 m langt. Skansen er traverseret. Bagved ligger en tilhørende materialegrav. Skansen er i NØ udbygget med et ca. 40 m langt, lavt jordværk. Et kloaktracé eller lign. er ført tværs igennem skansen - er ellers velbevaret. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenPlejeplan for Aflandshage. Se digital dokumentation

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links