foto mod SØ
.
foto mod Ø
.
foto mod V
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
333022
Sted- og lokalitetsnummer
020309-73
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Aflandshage Batteri (del af Sydamager-stillingen). Et i alt ca. 350 m langt og op til ca. 3 m højt jordværk, som består af to sammenbyggede, traverserede batterier, der i øst fortsætter i en lav fodfolksskanse/skyttegrav. Sidstnævnte er op til 0,6 m høj og med en bagvedliggende tør grav. Foran batteriet findes en bærme, og der er materialegrave såvel foran som bagved jordværkerne. Endelig findes foran batteriet rester af en lav, smal jordvold eller skanse.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiAflandshagebatteri er et i alt ca. 350 m langt og op til ca. 3 m højt jordværk, som synes at bestå af to sammenbyggede, traverserede batterier, som i øst fortsætter i en lav fodfolksskanse eller skyttegrav. Sidstnævnte er op til 0,6 m høj og med en bagvedliggende tør grav. Foran batteriet findes en bærme, og der er materialegrave såvel foran som bagved jordværkerne. Endelig findes foran batteriet rester af en lav, smal jordvold eller skanse. Alt dækket af tjørn. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkanse S. (Del af Aflandshagebatteri) 80-90 m lang fodfolksskanse eller skyttegrav, 2-3 m bred ved fod og op til 0,6 m høj og med en bagvedliggende tør grøft. Tjørnebevokset, bunden græsdækket.
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiAflandshagebatteri. Oprindelig med projektør og pentamotorrum. Et ca. 140 m langt jordbygget og traverseret batteri, op til 2 m højt og med et centralt jordbygget anlæg, som er 3-35 m højt og er forstyrret af to kunstige rævegrave af betonrør. Batteriet har en 3 - 4 m bred bærme samt materialegrave for og bag. Vestflankens jordværk virker noget forstyrret. Dækket af tjørn.
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiBatteri T. (del af Aflandshagebatteri) Et jordbygget ca 190 m langt, traverseret batteri, som er gravet ind i sydsiden af et lille højdedrag. Jordværket er af grundplan nærmest bueformet, op til 2 m høj og med central del. Anlægget har på vestflanken en bred bærme og materialegrave for og bag. På bagsiden en grav/grøft. Dækket af vildrose og tjørn. Delvist afgræsset.
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiJordvold U. (del af Aflandshagebatteri) En lille jordbygget kun 17-18 m lang vold. 0,6-0,7 m høj og 3-4 m bred ved fod. Er en rest af en oprindelig længere, vinkelformet vold.
2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenPlejeplan for skanserne på Aflandshage. Jf. digital dokumentation

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links