Det fredede areal set fra sydøst
.
Det fredede areal set fra sydvest
.
Den vestlige side af det fredede areal
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312046
Sted- og lokalitetsnummer
030101-124
Anlæg
Befæstning, Udateret (dateret 1066 e.Kr. - 1536 e.Kr.)

Original fredningstekst

Det sydvestlige hjørnetårn samt synlige og jorddækkede dele af bymuren. I det sydvestligste udstillingslokale i Lindegården ses de blotlagte ruiner af det sydvestlige hjørnetårn. Hjørnetårnet har et rektangulært grundrids og måler ca. 5 x 7 meter. Tårnet er sat på et kampestensfundament, hvorpå der ligger teglsten i op til 3 skifter. Murene er 1,6 - 1,7 meter tykke og er mod nordvest og sydøst bygget sammen med den vestlige og sydlige bymur. Det vestlige bymursforløb er ca. 14 meter langt og består hovedsagelig af kampesten med en rimelig klar vestvendt front med store sten og en indre kerne af småsten. Enkelte steder ses endnu teglsten og mørtel ovenpå kampestenene. Den vestlige bymurs sydlige ende forsvinder ind under Lindegårdens sydvestvæg. Det sydlige bymursforløb er ca. 8 meter langt og er stort set dækket af Lindegårdens sydvæg.

Undersøgelseshistorie

2013
Museal besigtigelse - Kalundborg MuseumBymursforløbet lige vest for museet består hovedsageligt af kampesten med en rimelig klar vestvendt front med store sten og en indre kærne af mindre sten. To steder er der fortsat rester af munkesten eller mørtellag på toppen af kampestenene. Bredden på muren er svær at afgøre da murens østside løber ind under museets væg, men bredden er minimum 1,10 meter. Bredden på det mulige bymursforløb inde i museet er ligeledes svært at vurdere, da det også løber ind under museets mur. Større partier med mørtel ovenpå kampesten angiver, som på muren udenfor, at der er tale om den øverste del af fundamentet. Resterne af det sydvestlige bymurstårn har ligeledes kampestensfundament med med helt anderledes velbevarede rester af munkestensmur. Der er således bevaret teglstensmur i op til 3 skifter bestående af et nedre skifte i munkesten, overvejende lagt kop, efterfulgt af nok et koplag i sten af nogenlunde samme dimension som moderne mursten og øverst igen munkesten overvejende lagt på langs (løber).
2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links