oversigt, set fra NV
.
stenhuset set fra nord
.
den vestlige gavl
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312047
Sted- og lokalitetsnummer
030101-127
Anlæg
Bygning, Historisk Tid (dateret 1490 e.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Middelalderligt stenhus, grundmuret i røde munkesten med stejlt heltag, der er dækket med munke- og nonnetegl. Huset er rejst i to stokværk over en hvælvet kælder. Vestgavlen er opført som blændingsgavl mens østgavlen er en trappegavl. På sydsiden er et grundmuret trappehus. Huset er dendrologisk dateret til slutningen af 1400-årene.

Undersøgelseshistorie

1905
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet"Således er matr. no. 288b af Kalundborg Bygrunde med paastaaende Bygning, den saakaldete gamle Latinskole, skænket og overdraget til den danske Stat til fremtidig Disposition og Fredlysning." 6. Decbr. 1905

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links