Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312042
Sted- og lokalitetsnummer
030101-41
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruinparken "Lindevænget" bestående af Vestborgen, de tørre grave mod syd og øst, skjoldmuren, "Søtårnet" samt den nordvestlige bymur. Vestborgen: ca. 4200 m2 stort kompleks af synlige og jorddækkede ruiner fra Kalundborgs vestlige forborg fra det 12.-16. årh. Komplekset omfatter rester af en kampestensopbygget ringmur, der i sit grundrids udgør en ligebenet trekant. Af østmuren er kun fundamentet bevaret, og der er stort set intet bevaret af sydmuren og muren i trekantens spids mod nord. I murens sydvestlige hjørne findes resterne af et trekantet porttårn. Fra porttårnets østside ses fundamentet af en langstrakt bygning, hvor der findes et kælderrum med en bevaret hypocaust. I det sydøstlige hjørne findes fundamentet af endnu et tårn. Langs den vestre ringmur ses fundamentet af en lang, rektangulær bygning, der er overlejret af fundamentet til endnu en rektangulær bygning med en cirkulær tilbygning. Skjoldmur, "Søtårnet" og den nordvestlige bymur: Øst for Vestborgen og den nu tørre grav ligger resterne Skjoldmuren, der har løbet mellem Vestborgen og bymuren. Skjoldmurens halvcirkulære hjørnetårn er opført i munkesten og er i dag bevaret i op til 8 skifter. Tårnet har været åbent indadtil (dvs. ind mod bymuren) og er sammenbygget med en 23 meter lang og 2,5 meter bred sektion af selve skjoldmuren. 5 meter øst for tårn og skjoldmur ses resterne af det såkaldte "Søtårn" - en 10 m2 stor kvadratisk, munkestensopbygget tårnbygning med 1,5 - 2,25 meter tykke mure. Fra tårnets nordøstlige hjørne og videre mod øst ind mod højbyen, ses et 35 meter langt stykke af den 1 meter brede, munkestensopbyggede bymur. Mod syd og parallelt med den tørre grav ses en ca. 9 meter lang sektion af bymuren.

Undersøgelseshistorie

1984
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceRetablering af middelalderlig voldgrav beliggende mellem vestborg og selve byen samt undersøgelse af byens forsvarsværker og broforbindelser. Ved udgravninger i 1984, 1985 og 1988, gennemført som led i byfornyelse, konstateredes 3 faser i forforsvarsopbygningen. I slutningen af 1600-tallet tilfyldes voldgraven mellem borg og by over en længere årrække.
1990
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links