niche i anlæggets vestvæg
.
bunkeren indvendig set fra SV mod SØ
.
bunkeren indvendig med aftryk af tømmer
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390720
Sted- og lokalitetsnummer
200404-57
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Bunker beliggende på et område der er op til ca. 17x19 m (del af det tyske militæranlæg Sikringsstilling Nord). Delvist intakt betonanlæg med bortsprængt sydfacade. Bunkeren er 13,5 m lang og 4 m bred, med to ca. 1 m brede indgange. Opført i beton og med aftryk indvendigt efter tømmerbeklædning både på vægge og loft. I vestvæggen ses en lille niche. Anlægget er delvist jordfyldt.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Delvist intakt betonanlæg med bortsprængt sydfacade. Opført i beton og med aftryk indvendigt efter tømmerbeklædning både på vægge og loft. Bunkeren er 13,5 meter lang og 4 meter bred, med to ca. 1 meter brede indgange. I vestvæggen ses en lille niche. Anlægget er halvt opfyldt med jord. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 251: halvdelingsrum. Det har ikke været muligt at identificere anlægget i forhold til premierløjtnanternes rapporter fra 1920’erne. Anlægget er tilgroet med træer og krat og er beliggende på dyrket mark.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links