Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200968
Sted- og lokalitetsnummer
130815-209
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af den middelalderlige bybefæstning. Terrasseformet vold, ca. 35 m lang og indtil 3 m høj. Den vestlige del af skrænten beplantet med løvtræer og den østlige med nåletræer. Fredningen omfatter følgende dele af: matr.nr 66ø, et 5 m bredt bælte langs skellet til matr.nr 67e matr.nr 66ag, et 5 m bredt bælte langs skellet til matr.nr 67g matr.nr 67e, et 5 m bredt bælte langs skellet til matr.nr 66ø matr.nr 67g, et 5 m bredt bælte langs skellet til matr.nr 66ag alle af Viborg bygrunde.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf den gamle Befæstning findes endnu et Minde nemlig Rester af Volden. Denne, der har omsluttet Byen, som angivet med rødt paa Grundplanen, er jo nu i Hovesagen forsvundet. Kun et ganske lille Stykke er endnu bevaret. Det sees at være optrukket med en dobbelt Streg. Det ser nu ud som et Gjærde paa en 7-8 Fods Højde og vexlende Tykkelse, men det bliver jo efterhaanden udjevnet i Haverne gjennem hvilke det løber. Af den foran Volden løbende Grav er nu ingen Rester tilbage. Kun Gadenavnet "Gravene" vidner endnu om, at her har man bygget Gaden i selve den gamle Grav. (Jvf i øvrigt [?] Viborg).
1984
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDel af den middelalderlige bybefæstning. Terrasseformet vold, ca. 35 m lang og indtil 3 m høj. Den vestlige del af skrænten beplantet med løvtræer og den østlige med nåletræer.
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links