Bygningshjørne fra S
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322743
Sted- og lokalitetsnummer
020512-35
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Vindinge Dampmølle Hule (del af Tune-stillingen) er en delvis nedgravet og jorddækket, betonstøbt flankeringshule med et øvre aktivt rum med to skydeskår og en åbning for en projektør samt – forsænket ved et spring i gulv og loft – et passivt beredskabsrum med en døråbning.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiVindinge Dampmølle Hule er en delvis nedgravet og jorddækket, betonstøbt flankeringshule med et øvre, aktivt rum og - forsænket ved et spring i gulv og loft - et passivt beredskabsrum. Det aktive rum forsynet med to skytsåbninger samt mellem disse en lysåbning for en projektør. I det passive rum findes døråbningen (alt efter Becker-Larsen 1986). Flankeringshulen ligger i en privat have. Hulen er en del af Tunestillingen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links