Grafen viser udviklingen i Jammerbugt Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var det samlede befolkningstal for det område, der i dag udgør Jammerbugt Kommune, 10.933 indbyggere. I 1850 var tallet steget til 17.445. Kommunen havde i perioden fra 1801 til 1860 en stabil befolkningsvækst på højde med det øvrige land. Det stigende befolkningstal skyldtes faldende dødelighed samt en højere levealder. Fra 1860 til langt op i 1900-tallet lå væksten i kommunens befolkning derimod under landsgennemsnittet.

Fra 1901 til 1950 voksede kommunen fra 25.963 til 33.229 indbyggere. Efter 1945 var det en generel tendens i kommunen, at befolkningstallet i landsognene faldt. Dog steg antallet af indbyggere i kommunen kraftigt fra 1960 til 1980, især i Aabybro og Biersted. I 1970 lå tallet i kommunen på 34.145 indbyggere. Siden 1980 har kommunens befolkningstal været nogenlunde stabilt. I 2017 havde Jammerbugt Kommune 38.581 indbyggere, og heraf boede 45 % i de fem hovedbyer Aabybro, Fjerritslev, Pandrup, Brovst og Kås. 30 % boede i mindre byer med op til 2.000 indbyggere, mens 25 % af kommunens indbyggere boede i landdistrikterne.

Videre læsning

Læs mere om historie i Jammerbugt Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling