Bevtoft Præstegård var indtil den delvise udstykning i 1959 sognets største gård. Den udgjorde et meget anseeligt anlæg, der var opført efter landsbyens og præstegårdens brand i 1736 af sognepræst Augustinus Andersen Chrystalsin, der var præst i perioden 1727‑61. Præstegårdens stuehus er grundmuret og stråtækt med en bred frontispice. Det afløste den første grundmurede præstegård i Sønderjylland, som forgængeren Jørgen Boysen, der var præst 1658‑1704, havde opført efter svenskekrigenes ødelæggelser.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde