Efter at kirkegården omkring Haderslev Domkirke var nedlagt som begravelsesplads, blev Haderslev Klosterkirkegård i midten af 1200-tallet anlagt ved Haderslev Dam og udvidet i 1808.

Den store, regelmæssigt opdelte Haderslev Domsogns Assistenskirkegård blev anlagt i 1856 og udvidet i hhv. 1911 og 1944. Kirkegården har gravstedsanlæg for tyske flygtninge under og efter 2. Verdenskrig. Gammel Haderslev Kirkegård er anlagt ved Haderslev Damparks nordvestlige hjørne.

Damager Kirkegård fra 1874 har en smuk og sydvendt udsigt ud over Haderslev Dam. I den østlige del af Damager Kirkegård opdeler tre hovedakser gravrummene. Enkelte steder har kirkegården ikke længere den oprindelige tæthed, idet gravsteder med markante gravsten og beplantning bibeholdes som spredte øer på en grøn græsflade. I den vestlige del er urnehaver. Landskabsarkitekt Preben Skaarups plan fra 2012 udviklede kirkegården med en del, hvor kvartersinddelingen blev bevaret, og en park lignende del. De to dele forbindes af hovedaksen med cedertræer.

Næsten alle kommunens ca. 25 landsbykirkegårde er omgivelsesfredede, hvilket skaber frirum omkring kirkegårdene. Den hvide Vilstrup Kirke ligger ensomt i det åbne, let bølgede morænelandskab mellem de to landsbyer Sønder og Nørre Vilstrup. Vilstrup Kirkegård er rektangulær og stramt opdelt i retvinklet mønster. Den afgrænses af massive kløvstensdiger på alle fire sider, og en række stynede lindetræer står tæt og regelmæssigt langs digets inderside. Nogle gravsteder ligger med smalle stier på alle sider, hvilket gør, at gravstedshækkene danner et frodigt parterreanlæg.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde