Det symboltunge mindesmærke, der blev rejst som modtræk mod det tyske mindesmærke, hædrer kun de dansksindede. Hvert år d. 11. november, datoen for våbenhvilen efter 1. verdenskrig, bliver der afholdt en ceremoni ved mindesmærket.
.

Efter at kirkegården omkring Haderslev Domkirke var nedlagt som begravelsesplads, blev Haderslev Klosterkirkegård i midten af 1200-tallet anlagt ved Haderslev Dam og udvidet i 1808. Det nu fredede kvadratiske anlæg med fine sandstens- og marmormonumenter ligger ud til Haderslev Dampark og omgives af en dobbeltrække store lind på alle sider. Her er også mindesmærker for faldne i de slesvigske krige, rejst i 1865, og et mindesmærke for haderslevere, der faldt i 1. Verdenskrig.

Mindesteder for 1. Verdenskrig i Haderslev

I Haderslev er der flere mindesmærker for de faldne soldater under 1. Verdenskrig. I 1925 blev der på Klosterkirkegården rejst et mindesmærke, der bestod af en stor sandstensstele med oplistning af 210 navne på såvel tysk- som dansksindede faldne soldater fra Haderslev. I en tysk indskrift æres de, der døde for fædrelandet. Monumentet krones af en tysk stålhjelm, som er placeret på en laurbærkrans.

Som en modreaktion rejstes to år efter endnu et mindesmærke på kirkegården. Her var mindesmærket udformet som en flersidet stensokkel, oven på hvilken der står en stendysse, et symbol i dansk nationalromantik på noget ægte urdansk. Også her er der oplistning af faldne soldater, men denne gang kun med 112 navne, som man mente tilhørte de dansksindede. Der afholdes stadig ceremonier på særlige dage med kransenedlæggelse ved begge monumenter.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde