Befolkningsudviklingen i Blovstrød 1930‑2017. Fra 1981 til 1998 er Blovstrøds befolkningstal opgjort som en del af hovedstadens indbyggertal.

.

Blovstrød var oprindelig en fortelandsby med egen kirke fra middelalderen ved det i dag fredede gadekær. Præsten måtte i en periode deles med Lillerød, men præstegården lå i Blovstrød. I byen lå desuden en kro fra 1763.

I begyndelsen af 1900-tallet voksede Blovstrød Teglværk til at blive et af Nordeuropas største. Et børneasyl åbnede i 1895, og omkring år 1900 kom der også købmandshandel til byen.

Indtil midten af 1950’erne holdt befolkningstallet sig under 450, men i 1960 var det kommet op på 661; i 1965: 906; og i 1970: 2.024. I denne markante vækstperiode udviklede Blovstrød sig til en villa- og parcelhusby. Der blev opført centralskole i Blovstrød i 1938.

Befolkningsvæksten fortsatte i 1970’erne, og i 1976 havde Blovstrød 2.486 indbyggere. Derefter indtrådte der et mindre fald, og i år 2000 var der kun 1.980 indbyggere. Byen fik svømmehal i 1971 og en ny idrætshal i 1982. Blovstrød Teglværk lukkede for den allersidste produktion i 1982.

Videre læsning

Læs mere om Blovstrød

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie