Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422722
Sted- og lokalitetsnummer
050501-39
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Nyhave Voldstedet består af en plan borgplads omgivet af en jordvold med udendor liggende tør voldgrav. Vold og grav har tilsammen en bredde af 6-8 m, og voldens krone hæver sig ca. 1,5 m over gravens bund. Volden er afbrudt flere steder, hvor skovveje og stier har skåret sig ned gennem volden. Den største gennem- brydning er ca. 7 m bred. En ca. 3 m bred skovvej løber gennem voldstedet, der er skovklædt. Voldstedet måler i nord-syd ca. 110 m og i øst-vest ca. 80 m. Fredningsgrænsen går langs voldgravens udvendige øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod N. i Skoven nærved en Eng der strækker sig ud mod Havet findes en nu helt overgroet nærmest oval Plads c. 110 x 130 Al. vid, der er indhegnet med en Vold og Grav. Volden er kun 2' h. Fra Bunden af Graven til Voldens Overkant er 4'. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Nyhave". Plan borgplads omgivet af en jordvold med udenfor liggende tør grav. Vold og grav tilsammen 6-8 m brede. Volden er 1-1½ m høj over gravens bund. Volden gennemskæres flere steder af skovveje og stier. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt anlæg, men kræver i høj grad en forklaring (og dvs. undersøgelse) for at kunne formidles. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. I 1880 lå fortidsmindet i eng, nu i 2011 ligger fortidsmindet i skov. Seværdighedsgraden er mindre nu, da udsynet til havet ikke længere findes.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links