Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422713
Sted- og lokalitetsnummer
050501-31
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlav Afmærkn.: MS 1933, Raklev. "Hulehøj", jættestue i høj, 2,50 x 15 m. Kammer af 14 bæresten, 5 dæksten. Gang af 7 sten i Ø, 9 i V. Flere randsten ses. Res- taureret 1918. Bevokset med store bøge.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGangbygning paa "Festpladsen" i Skoven omsluttet af en rund 54' x 55'3" vid jordhøj, hvis Fod er omsat med en Stenkreds. Stenene vender en flad side udad, og ere forholdsvis lave 2-3' h. - Kammeret er 20'8" l. med en tildels forstyrret Indgang i S.Ø. Dækstene maa antages aldrig at have været jorddækkede. - Gangbygningen er udgravet for mange Aar siden af Krigsraad Schiøtt. En stor Del af Højens Jordfyld er afgravet, saa at mod NV. Bagsiden af de fleste af Kammerets Sidestene ere blottede. (Se Plan og Prospekt). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSag om fjernelse af randsten.
1901
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSag om fjernelse af randsten til byggeri af anlæg på festplads.
1918
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpsætning af nye jernstøtter under dæksten, samt oprensning af jættestuens kammer og gang.
1918
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hulehøj", Jættestue i Høj. 2 1/2x15 m. Kammer af 14 Bæresten, 5 Dæksten. Gang af 7 Sten i Ø. 9 i V. Flere Randsten ses. Restaureret 1918. Bevokset med store Bøge.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpbrudt hængelås til kammer.
1946
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse efter anmeldelse om forfald.
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hulehøj" , Jættestue i høj Kammer af 14 bæresten, 5 dæksten, gang mod Ø med karmsten. Randsten ses næsten hele vejen rundt. Flere store bøge på højen. Området omkring gangen er slidt bart af færdsel, bør tilsås med modstandsdygtigt græs. De vandrette jernstivere i kammerets sydende er ret angrebet af rust. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt jættestuekammer, ret stort. Central beliggenhed ved traktørsted. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningJættestuens gravkammer og gangparti blev oprenset. Tre nye støttestolper i stål blev opsat under den ustabile dæksten. Desuden blev den gamle støttestolpe (opsat af Raklev) samt gitterlågen ved kammerets indgang fjernet. Højoverfladen blev tilsået med græsfrø. Se beretning.
1994
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn flækket bæresten blev sikret med montering af to rustfri stålspindler. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for løs højfyld og tildækket med fliser af Neksø-sandsten. Inden da blev der i gangens gulv gravet tre faskiner for dræning af vand. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Jermstivere tilsyneladende skiftet ud med rusyfrie af slagsen. 18 synlige randsten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links