Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422716
Sted- og lokalitetsnummer
050501-35
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlaug. Afmærkn.: MS. 1933, Raklev. Langdysse, 5,50 x 33,50 m. Lav høj. Randsten: i SØ 10, NV 14. De fleste væltede. Flere sten indenfor randstenene. Ingen høj- ning. Bevokset med enkelte unge træer.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtidlangdysse d. (se Grundplanen), temmelig forstyrret c. 105' l i NØ-SV. 15-16' br. Nærmest NØ. Ende et rektangulært Gravkammer i samme Retning som Dyssen. Kun en Sidesten 2'3" h. staar tilbage, den anden ses nylig opgravet. Langdyssens Jordhøj meget lav (se Længdeprofilen). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 33 1/2x5 1/2 m. lav Høj. Randsten: SØ 10, NV 14. De fleste væltede. Flere Sten indenfor Randstenene. Ingen Højning. Bevokset med enkelte unge Træer.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse SV-NØ, lav højning mod NØ, ingen mod SV. Mål: 0,3 x 34 x 6 m. Randsten: NV:14, SV:3, SØ:10, op til 1,4 m høje, flere væltede, nogle kløvede. Midt i NØ-delen ses flere sten i en gammel nedgravning, antagelig et kammer. Midt i højen en grubbe store sten, og også længere mod SV ses store sten flere steder. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt langt og smalt anlæg af gennemgående meget store sten. God beliggenhed i høj bøgeskov ved strand. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links