Borgbanke, voldgrav og ydervoldens nordvestlig hjørne set fra øst.
.
Borgbanken set fra marken i øst
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
170413
Sted- og lokalitetsnummer
110517-38
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Lade, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lund voldsted. Det består af en ca. 6 m høj banke omgivet af en vandfyldt grav, der dog er tilkastet i sydøst. Uden for voldgraven fin- des i nord og nordvest et dige af indtil 3 m's højde. Ban- ken og voldgravens ydersider er bevokset med træer og buske. Voldstedet ligger nord for den nuværende gård.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Mindre gennemgravning af den NV-lige ydervold. Voldgraven delvis opfyldt i SØ, så der er adgang til borgbanken. Opfyldningen er af ældre dato. ** Seværdighedsforklaring ** Alene anlæggets størrelse og bevaringstilstand med de store voldgrave gør den "en omvej værd". Bevoksning: 1980: Løvtræer
1993
Anmeldelse fra privat - Morslands Historiske Museum
1993
Museal udgravning - Morslands Historiske MuseumOpfyld omkring et middelalderligt voldsted. Den lerede undergrund var, i det meste af udgravningsfeltet, dækket af sandede vandafsatte lag. Kun i den højere-liggende østende manglede disse lag. Undergrunden og de vandafsatte lag var dækker af et 10-20 cm tykt lag trækulsblandet muld. I toppen var feltet dækket af op til 0,5 m muld, indeholdende enkelte potteskår fra nyere tid. Udgravningen synes at vise, at voldstedet oprindeligt har rejst sig i en sø.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1994
Museal prøvegravning - Morslands Historiske Museum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Fint voldsted, græsklædt og bevokset med spredte træer.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links