Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211232
Sted- og lokalitetsnummer
130712-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ulstrup voldsted Voldstedet består af en lav, firkantet banke, der måler ca. 170 x 180 m; i øst ledsages banken af en ca. 35-40 m bred,vandfyldt grav i en længde af ca. 125-130 m. Langs bankens sydlige og vestlige sider er en ca. 1-1,5 m høj vold, og over voldgraven fører en ca. 15 m bred tilkørselsdæmning. På På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven ikl. A fredede, trefløjede hovedbygning på græsplænen foran sydfløjen står en runesten. Voldstedet er udlagt som have og park, og en del af parken benyttes for tiden som zoo, i hvilken forbindelse er opført bure, læskure, dyregrave og tilsvarende lettere bebyggelse til dyr, ligesom der er opført en lav kiosk- og billetbygning, hvorigennem gangen til parken fra borggården sker. Fredningen omfatter banken og voldgraven samt runestenen, hvorimod bebyggelsen og de andre indretninger på banken ikke er omfattet af denne fredning. Fredningsgrænsen forløber i øst langs voldgravens ydre overkant, i syd og vest langs den ydre fod af volden og i nord langs skellet til matr.nr. 1aq, fra voldgravens nordlige afslutning til den vestlige volds nordligste endepunkt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven kun ske efter forudgående henvendelse til fredningsstyrelsen. Ny bebyggelse, nye indretniner af enhver art eller ny beplantning må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen. Voldstedetkan iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. 2008: Runestenen = sbnr. 26, Frnr. 211234.

Undersøgelseshistorie

1976
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBebygget voldsted. Banken afgræsses af får.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links