8164 oversigt. Set fra Ø
.
8158 oversigt top af borgbanke. Set fra S.
.
8156 to sten i borgbankens Ø-side i S. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382713
Sted- og lokalitetsnummer
050306-4
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet består af en nærmest rektangulær borgbanke med stærkt afrundede hjørner, omgivet af en tør, 3 - 4 m bred gravsænkning. Den nærmest plane topflade hæver sig ca. 1,5 m over gravsænknin- gens bund, der ligger fra o,5 til 1 m under det omgivende ter- ræn. Borgbanken måler ved foden i nord-syd ca. 38 m, i øst-vest ca. 21 m. Langs bankens nord- og sydside er der spor af ca. 0,5 m høje randvolde. Voldstedet er træbevokset og ligger i den syd- østlige del af Asketykke skov. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravsænkningens yd- re overkant, således at det fredede areal i nord-syd måler ca. 45 m, i øst-vest ca. 28 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse el- ler henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsan- tikvaren.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rektangulær kratbevokset Højning, c.100' lang i Nord-Syd, c 50' bred i Øst-Vest, paa alle Sider omgiven af lave (c.5'dybe) Fordybninger. Skønnes at være et middelalderligt Voldsted.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkBankens højde 180 fra bund af grav i nordende og 2 m fra bund af grav i sydende.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkMidt på bankens østside kan en mindre forhøjning med mange stene i overfladen indikere rester fra et fundament. To synlige sten i borgbankens Ø-side.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links