2379 kammer indre. Set fra S.
.
2366 oversigt. Set fra NV.
.
2365 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38274
Sted- og lokalitetsnummer
050306-12
Anlæg
Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue, 11 x 2 m, af 23 bæresten, 4 gangsten, 1 dæksten på kammer (3 ligger indeni dette) og 1 (tilført) over gang. Ingen høj. Restaureret 1937.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1870
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en sammensunken Jættestue, der antagelig inden Sammenstyrtningen har været fuldstændig tømt. Al Jorden om Stenene er bortført. - Paa Stedet ligger over en Strækning af 32' i N-S 6 indtil 8 1/2' brede Dækstene, nedsunkne mellem Bærestenene, angivende Kammerets retning og omtrentlige Udstrækning, mulig har der yderst mod N oprindelig været en Dæksten til. Af Bærestenene findes: i Vestsiden 8 staaende, 2 faldne (de rage indtil 3 1/2' op af Jorden), i Sydenden 1 staaende (hvortil den sydligste Dæksten læner sig) og falden, i Østsiden 3 staaende. Udfra den 4de Dæksten (regnet fra Syd ligger mod Øst 5 mindre Stene paa to Rækker, tre i den nordlige, to i den sydlige, de skønnes at angive den ødelagte Gangs Plads.
1933
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJæsttestue, 11x2. af 23 Bæresten 4 Gangsten, 1 Dæksten paa Kammer (3 ligger indeni dette) og 1 (tilført) over Gang. Ingen Høj.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Helleristning" observeret på en af stenene - Natur.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkJættestue. Jordhøj borgravet i gammel tid. Nordligste dæksten er nedfalden og dens vestende hviler på en bæresten og dens østende er placeret på to tilføjede? sten. Dæksten just nord for gang er placeret på udfalden bæresten og tre andre tilføjede? sten. FM-sten sat midt i sydside udenfor kammer.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links