Oversigtsfoto set fra SØ
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251423
Sted- og lokalitetsnummer
150404-46
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet består af en firsidet borgplads, ca. 34 x 50 m. Den er i syd, vest og delvis i øst omgivet af randvolde, hvis læng- de er henholdsvis 27 m, 29 m og 28 m. Randvoldenes indvendige høj- de ca. 0,50 - 1,5 meter, deres udvendige højde ca. 1,5 - 2 meter. Udenfor randvoldene er sænkninger, der har karakter af smalle, nu tørre grave. I nord forbinder en uanselig grøft sænkningerne i vest og øst. I borgpladsens sydøstlige hjørne er volden sløjfet, og i sydvoldens vestlige ende er en betonstøbt kartoffelkælder. Randvoldene og den østlige grav er bevokset med træer. På den nordlige del af borgpladsen ligger en landbrugsejendom. Fredningen omfatter borgpladsen samt randvolde, sænkninger og grøft. Grænsen for det fredede areal går i syd langs foden af kommunevejens dæmning, i vest 2 m vest for foden af borgpladsen, i nord langs nordsiden af grøften og i øst langs den østlige gravs overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Den eksisterende landbrugsejendom må dog benyttes til sit formål som hidtil og de i forbindelse med driften nødvendige arbejder må udføres uindskrænket.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Beskrivelse som fredningskort. Beskadigelser: Ved den nordlige grøfts nordside ligger lige til vestre for vejen, der kommer fra ejendommens NØ-hjørne, en stor murstens- og affaldsbunke. Den er 12 m x 5 m og 1 m høj. Afgrøftens nordskrænt en 3 m dækket af disse stenbrokker. Derunder liger spredt enkeltvis oven alt ved vestlige og nordlige metal affald - ikke alvorligt. Bevoksning: Bygninger, gårdsplans, grænplæne og have.
1991
Byggeri og anlæg - Moesgård Museum
1991
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBebygget voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links