voldstedet set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381110
Sted- og lokalitetsnummer
200305-212
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTED I BOLET SKOV Voldstedet består af en ca. 8 x 8 m stor rundagtig banke, der i sydvest afgrænses af en bæk og til de øvrige sider er omgivet af en ca. 2-2,5 m bred tør grav, der både i nord og syd munder ud i bæklejet, men ligger ca. 0,5 m højere end dette. Banken hæver sig ca. 1,5 m over gravens bund. På bankens vestkant er en mindre ned- gravning. Voldstedet henligger i løvskov. voldstedet ligger i den nordlige del af Bolet skov umiddelbart nord for den lille bæk, der gennemstrømmer skoven i vestnordvestlig-østsydøstlig retning. Fredningsgrænsen følger i sydvest bæklejet, til de øvrige sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Forstmæssig drift med løvskov er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Voldsted, største Tværmaal, fra Gravens Yderrand, 16 m.
1937
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
1937
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1117/69. Sb. 20.03.05-212. I den nordlige del af Bolet Skov findes umiddelbart nord for den lille bæk, der gennemstrømmer skoven i retning VNV-ØSØ, et lille voldsted, der må anses for fredet. I deklarationen kan det beskrives således: Et lille voldsted i Bolet Skov, bestående af en ca. 8 x 8 meter stor rundagtig banke, i sydvest afgrænset af en bæk, til de øvrige sider omsluttet af en ca. 2 - 2,5 meter bred tør grav, der både i nord og syd munder ud i bæklejet, men ligger ca. 0,5 meter højere end dette. På banken, hvis højde målt fra gravens bund er ca. 1,5 meter, findes nær vestkanten en mindre nedgravning. Voldstedet henligger i løvskov. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandIkke fundet
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links