Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38118
Sted- og lokalitetsnummer
200305-238
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav ved Ultang Af det rektangulære gravsystem, der har omgivet Ultanggård, er bevaret hele den nordre grav, der er ca. 75 m lang samt i til- slutning hertil den nordlige del af den vestre grav over en strækning på ca. 60 m og den nordlige del af den østre grav over en strækning på ca. 45 m. Gravene, der er vandfyldte, er 4-5 m brede og har lave skrænter. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.03.05-238. Halk Sogn. Haderslev H. Paa "Holmhøje"'s store Banke Stenalderboplads. Fund fra Udgravning i Haderslev Mus. Skal være Rester af Grave om Langemosegaard. Ligeledes om Ultanggaard. Museumsinspektør Lund, Haderslev, relat. Sept. 1921.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1118/69. Sb. 20.03.05-238. Af et sæt voldgrave, der har omgivet det ældre Ultang, som har ligget på et lavt, antagelig rektangulært voldsted, er bevaret ret betydelige rester i haven nord for den nuværende hovedbygning. Gravene må anses for fredede og kan i deklarationen beskrives således: De vandfyldte voldgrave ved Ultanggård. Af det rektangulære gravsystem, der har omgivet gården, er bevaret hele den nordre grav, ca. 75 meter lang i ydre mål, samt i tilslutning hertil den nordlige del af den vestre grav over en strækning på ca. 60 meter og den nordlige del af østre grav over ca. 45 meter, ligeledes i ydre mål. Gravene, der har lave skrænter, er 4-5 meter brede. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldgrave ved Ultang. 3 på hinanden vinkelrette grave bevaret i længde hhv. ca. 60 m, ca. 75 m og ca. 45 m. Gravene er vandfyldte og 4-5 m brede.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links