Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
382220
Sted- og lokalitetsnummer
040411-77
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gamle Borreby. Voldstedet består af en hovedbanke, på hvilken er opkastet en udsigtshøj ved den vestlige side. Langs med den største del af bankens overrand strækker sig en indtil 1 m høj vold. Uden for bankens østlige og sydøstlige side findes en til- dels tiljævnet ca. 6 m bred grav og udfor dens nordøstlige side en tresidet, mindre banke, ca. 3 m høj, omgivet af 2 tildels vandfyldte gravsænkninger. Voldstedet ligger i Bor- rebys have.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Borren" i Gaardens Have vi. - - [voldsted]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1905
Tinglysning - Uspecificeret institution
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBorren voldsted / Gamle Borreby, 4 x 75 x 75 m. Som beskrevet på kart. kort. Voldstedets hovedbanke er skæv rundoval med lav voldrest, hvor der ses et stengærde på indersiden, især mod N + V, af ret små sten. "Udsigtshøjen" består af en rundoval jordhøj, hvor der i overfladen ses en del tegl- og mørtelfragmenter, mod V med ret store randsten nedad skråning. En motte ?? Der er (plantet) gamle løvtræer i kanten af banken, ellers nyligt tilsået og med liljekonvaller + mindre planter. Ved volden ses hist og her tegl og kalkstenssmulder. Voldstedet ligger i NV-enden af større, nærmest trekantet banke, adskilt af voldgrave mod Ø-NØ, hvor der er en mindre højning (ved indgangspartiet ?). Stejl skråning mod V-SV omgivet af sump (tidligere fjordarm) og skov. Mod Ø tilplantet granskov, alder 20-30 år ? Voldstedet har måske en videre udstrækning mod Ø. Samlet areal vurderet udfra 4-cm kortet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1990
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1990
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links