Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382221
Sted- og lokalitetsnummer
040411-100
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Borreby voldgrave. De vandfyldte voldgrave omgiver Borreby herregårdsplads, hvorpå hovedbygning, borggård, ladegård samt en del af ha- ven er beliggende. Voldgravene mod nord og syd er ca. 275 m lange, østgraven ca. 100 m. Graven mod vest er kastet til. Den nordlige grav er bredest på midten, ca. 75 m, hvor den om- giver den rektangulære holm, hvorpå hovedbygningen ligger. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes eller be- skadiges på nogen måde ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Oprens- ning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBorreby voldgrave, 2 x 275 x 130 m. Voldgravene fremtræder som beskrevet og er vedligeholdt. Der er sat 1 mindre pumpe ned i den sydlige voldgrav til havevanding - ikke påtalt. Anden bevoksning : haveplanter. Det ligger mod N + V delvist ud til offentlig vej og parken er offentlig tilgængelig (Ø + S). Banken hæver sig ca. 2 m op over voldgravens vandstand. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret herregårdsanlæg, delvist ud til offentlig vej - ret lavt i terræn.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget seværdig.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links